Νέα τμήματα, για το σύνολο των μαθημάτων όλων των τμημάτων του Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Πατρών, δημιουργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Η δημιουργία μικρών τμημάτων, αποτελούμενων από φοιτητές και φοιτήτριες του ίδιου τμήματος που εξετάζονται στο ίδιο μάθημα σε κάθε εξεταστική περίοδο, προσφέρει τη δυνατότητα εξαιρετικά μειωμένων διδάκτρων.

Ενημερωθείτε, επίσης, και για τις τρέχουσες προσφορές σε πακέτα μαθημάτων.