Πακέτα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

Επιλέγοντας οποιοδήποτε αριθμό μαθημάτων από την Ομάδα 1 θα έχετε έκπτωση 30% σε αντίστοιχο αριθμό μαθημάτων της ομάδας 2

Πακέτο Πρώτου Έτους

 • Πακέτο Πρώτου Έτους (Για δυναμική αρχή):  Το σύνολο των μαθημάτων του δεύτερου εξαμήνου (Απειροστικός Λογισμός ΙΙ, Γραμμική Άλγεβρα Ι,  Διακριτά Μαθηματικά, Προγραμματισμός με Python) μόνο με 100 ευρώ/μήνα.

Δεύτερο Πακέτο

ΟΜΑΔΑ 1

 • Άλγεβρα Ι
 • Θεωρία Μιγαδικών Συναρτήσεων
 • Γραμμική Άλγεβρα Ι
 • Στατιστική

ΟΜΑΔΑ 2

 • Πραγματική Ανάλυση
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Θεωρία Πιθανοτήτων Ι
 • Μαθηματική Ανάλυση

Τρίτο Πακέτο (Γενικής Κατεύθυνσης)

 • Γενική Τοπολογία
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ
 • Α.Ε.Σ.Δ.Ε
 • Μαθηματικό Προγραμματισμό
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Γραμμικά Μοντέλα
 • Επιλέγοντας δύο από αυτά θα έχετε και στα δύο Έκπτωση 10%
 • Επιλέγοντας τρία και περισσότερα θα έχετε σε όλα Έκπτωση 20%

ΟΜΑΔΑ 1

 • Βιοστατιστική
 • Βιοχημεία Ι
 • Βιολογία Κυττάρου ΙΙ
 • Μοριακή Βιολογία Ι

ΟΜΑΔΑ 2

 • Βιολογία Ζώων Ι
 • Οργανική Χημεία
 • Γενετική Ι

ΟΜΑΔΑ 1

 • Μαθηματικά για Χημικούς
 • Δομή-Δραστικότητα και Μηχανισμοί στην Οργανική Χημεία
 • Βιοχημεία II
 • Φυσικοχημεία IV

ΟΜΑΔΑ 2

 • Ανόργανη Χημεία ΙΙ
 • Ενόργανη Ανάλυση
 • Φυσικοχημεία ΙΙ
 • Χημεία Τροφίμων

ΟΜΑΔΑ 1

 • Επιστήμη των Υλικών Ι
 • Επιστήμη των Υλικών ΙΙ
 • Φυσική IV
 • Ειδικά Θέματα Μηχανικής
 • Στατιστική Μηχανική

ΟΜΑΔΑ 2

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ
 • Φυσική ΙΙ
 • Χημεία ΙΙ
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά IV
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Διαδικασίες

Επιλέγοντας δύο μαθήματα έχετε έκπτωση 10% στο ένα μάθημα.

Επιλέγοντας δύο μαθήματα έχετε έκπτωση 10% στο ένα μάθημα.

Πακέτο Πρώτου Έτους

 • Πακέτο Πρώτου Έτους (Για δυναμική αρχή): Το σύνολο των μαθημάτων του δεύτερου εξαμήνου (Διανυσματική Ανάλυση, Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Θερμότητα-Κυματική-Οπτική, Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ) μόνο με 130 ευρώ/μήνα.

Δεύτερο Πακέτο

ΟΜΑΔΑ 1

 • Κβαντική Φυσική ΙΙ
 • Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ
 • Κλασική Μηχανική
 • Σύγχρονη Φυσική

ΟΜΑΔΑ 2

 • Κυματική
 • Φυσική Στερεάς Κατάστασης
 • Διανυσματική Ανάλυση
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
 • Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και τη Στατιστική

ΟΜΑΔΑ 1

 • Λογισμός Πολλών Μεταβλητών και Διανυσματική Ανάλυση
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (FORTRAN)

ΟΜΑΔΑ 2

 • Φυσική ΙΙ
 • Θερμοδυναμική ΙΙ
 • Αριθμητική Ανάλυση

ΟΜΑΔΑ 1

 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι
 • Τεχνική Μηχανική
 • Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις και Κυκλώματα
 • Σήματα και Συστήματα
 • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
 • Μικρουπολογιστικά Ενσωματωμένα Συστήματα
 • Πιθανοθεωρία και Στατιστική

ΟΜΑΔΑ 2

 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι
 • Λογισμός Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών & Διανυσματική Ανάλυση
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις & Μιγαδικές Συναρτήσεις
 • Διαδικαστικός Προγραμματισμός
 • Οργάνωση Υπολογιστών
 • Δίκτυα Επικοινωνιών
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι
 • Ανάλυση Δικτύων Ισχύος
 • Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

ΟΜΑΔΑ 1

 • Εισαγωγή στη Μηχανική των Υλικών
 • Ανάλυση Γραμμικών Φορέων
 • Ρευστομηχανική
 • Ανάλυση κατασκευών με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων

ΟΜΑΔΑ 2

 • Πιθανοθεωρία – Στατιστική
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ
 • Γεωλογία για Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Τεχνική της Κυκλοφορίας

ΟΜΑΔΑ 1

 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Μηχανική ((Στατική)
 • Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρικές Μηχανές
 • Αντοχή Υλικών ΙΙ
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

ΟΜΑΔΑ 2

 • Μηχανική (Ταλαντώσεις)
 • Τεχνική Θερμοδυναμική ΙΙ
 • Στοιχεία Μηχανών ΙΙ
 • Ρευστομηχανική ΙΙ
 • Μετάδοση Θερμότητας ΙΙ

Επιλέγοντας δύο μαθήματα έχετε έκπτωση 10% στο ένα μάθημα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2614000866