Υπεύθυνος Σπουδών:

 • Κοτσαύτης Παναγιώτης (Φυσικός Msc)
 • Ανδρέας Παπαδόπουλος (Μαθηματικός, MSc στα χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Υποψήφιος Διδάκτορας)

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ενδεικτικά Μαθήματα:

 • Αναλογικά Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά
 • Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Ι, ΙΙ
 • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι, ΙΙ

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Ενδεικτικά Μαθήματα:

 • Σήματα Ι, ΙΙ
 • Επιστημονικός Υπολογισμός
 • Λογική Σχεδίαση Ι, ΙΙ
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι, ΙΙ
 • Οντοκεντρικός Προγραμματισμός
 • Βάσεις Δεδομένων Ι, ΙΙ

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Ενδεικτικά Μαθήματα:

 • Θερμοδυναμική
 • Μεταφορά Θερμότητας
 • Ρευστομηχανική
 • Στατιστική για Μηχανικούς
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
 • Φυσικοχημεία

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Ενδεικτικά Μαθήματα:

 • Τεχνική Μηχανική – Στατική
 • Μηχανική των Υλικών
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Δυναμική των Κατασκευών
 • Ρευστομηχανική

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Ενδεικτικά Μαθήματα:

 • Μηχανική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Αντοχή Υλικών Ι, ΙΙ
 • Στοιχεία Μηχανών Ι, ΙΙ
 • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
 • Ρευστομηχανική Ι, ΙΙ