Υπεύθυνοι Σπουδών:

 • Ζώτος Χρήστος (Οικονομολόγος, MBA) {Ενδεικτικά βιντεομαθήματα Youtube}
 • Ανδρέας Παπαδόπουλος (Μαθηματικός, MSc στα χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Υποψήφιος Διδάκτορας)

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ενδεικτικά Μαθήματα

 • Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι, ΙΙ
 • Στατιστική Ι, ΙΙ
 • Οικονομετρία
 • Λογιστική Ι, ΙΙ
 • Μικροοικονομική Ι, ΙΙ
 • Μακροοικονομική Ι, ΙΙ
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων
 • Οικονομική της Βιομηχανικής Οργάνωσης
 • Επιχειρησιακή Έρευνα

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ενδεικτικά Μαθήματα

 • Μαθηματικός Λογισμός
 • Δυναμικά Μαθηματικά
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, ΙΙ
 • Στατιστική των Επιχειρήσεων
 • Μακροοικονομική
 • Μικροοικονομική Ι, ΙΙ
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Διοίκηση Λειτουργιών
 • Επιχειρηματικό Λογισμικό
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Οικονομετρία
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Διοίκηση Παραγωγής και Εφοδιαστικής (LOGISTICS)
 • Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων