ΠΑΤΡΑ

Τμήμα Μαθηματικών

Υπεύθυνος: Απόστολος Ματζάρης (Διδάκτορας Θεωρητικών Μαθηματικών)

Ενδεικτικά Μαθήματα:

 • Πραγματική Ανάλυση Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV
 • Μαθηματική Ανάλυση
 • Άλγεβρα
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Στατιστική
 • Πιθανότητες
 • Μηχανική
 • Θεωρία Μιγαδικών Συναρτήσεων
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

Τμήμα Επιστήμης Υλικών

Ενδεικτικά Μαθήματα:

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV
 • Φυσική Ι, ΙΙ
 • Φυσικοχημεία
 • Θεωρεία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Διαδικασίες
 • Βιολογία Κυττάρου
 • Πληροφορική

Τμήμα Φυσικής

Υπεύθυνος: Καρατζάς Νικόλας (Διδάκτορας Εφαρμοσμένης Φυσική)

Ενδεικτικά Μαθήματα:

 • Κβαντική Φυσική Ι,ΙΙ
 • Θερμική και Στατιστική Φυσική
 • Ηλεκτρομαγνητισμός Ι,ΙΙ
 • Σύγχρονη Φυσική
 • Κυματική
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Ειδικά Μαθηματικά
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
 • Κλασική Μηχανική
 • Διανυσματική Ανάλυση

Τμήμα Χημείας

Υπεύθυνος: Κελαϊδώνης Κων/νος (Διδάκτορας Χημείας)

Ενδεικτικά Μαθήματα:

 • Γενική Χημεία
 • Οργανική Χημεία Ι, ΙΙ, ΙΙ
 • Ανόργανη Χημεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Φυσικοχημεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV
 • Χημεία Τροφίμων
 • Βιοχημεία Ι, ΙΙ
 • Ενόργανη Χημική Ανάλυση Ι, ΙΙ
 • Αναλυτική Χημεία Ι, ΙΙ

ΣΑΜΟΣ

Τμήμα Μαθηματικών (Σάμος)

Ενδεικτικά Μαθήματα:

 • Απειροστικός Λογισμός Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Γραμμική Άλγεβρα Ι
 • Σύνολα και Αριθμοί
 • Άλγεβρα
 • Ανάλυση Ι
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Πιθανότητες
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι

Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος)

Ενδεικτικά Μαθήματα:

 • Απειροστικός Λογισμός Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα Ι, ΙΙ
 • Ανάλυση Ι
 • Πιθανότητες Ι, ΙΙ
 • Στατιστική Ι, ΙΙ
 • Εισαγωγή στη Συνδυαστική και Πιθανότητες
 • Μικροοικονομική Θεωρία Ι, ΙΙ
 • Μακροοικονομική Θεωρία Ι
 • Ανάλυση Παλινδρόμησης
 • Ανάλυση Διακύμανσς
 • Λογιστική