Υπεύθυνος Σπουδών: Βασίλης Κωστόπουλος

 • MPhil Φιλοσοφίας (Πανεπιστήμιο Τυβίγγης – Γερμανία)
 • MSc Θρησκειολογίας (Πανεπιστήμιο Τυβίγγης – Γερμανία)
 • MSc Θεατρολογίας (Πανεπιστήμιο Πάτρας)
 • Υποψήφιος Διδάκτορας Θεατρολογίας (Πανεπιστήμιο Πάτρας)
 • Πτυχιούχος Θεολογίας (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας)

Κλασική Φιλολογία

Ενδεικτικά Μαθήματα:

 • Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία
 • Αρχαία Ελληνική Γραμματεία & Γλώσσα
 • Λατινική Θεματογραφία
 • Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης)
 • Αρχαία Ελληνικά Φιλοσοφικά Κείμενα (Πλάτων, Αριστοτέλης)
 • Γενική Γλωσσολογία 1 και 2
 • Σημασιολογία
 • Σύνταξη
 • Συγκριτική Σύνταξη
 • Μορφολογία
 • Συγκριτική Μορφολογία
 • Μεθοδολογία της Γλωσσικής Έρευνας
 • Κοινωνιογλωσσολογία
 • Ανάλυση Λόγου
 • Τυπολογία Γλωσσών
 • Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας

Φιλοσοφία

Ενδεικτικά Μαθήματα:

 • Πλάτων
 • Αριστοτέλης
 • Αρχαία Ελληνική Ηθική & Πολιτική Φιλοσοφία
 • Αρχαία Ελληνική Γραμματεία & Γλώσσα Α, Β, Γ
 • Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία
 • Γνωσιοθεωρία – Μεταφυσική
 • Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία
 • Νεότερη Ηθική Φιλοσοφία
 • Καντ
 • Ερμηνευτική – Φαινομενολογία
 • Αισθητική
 • Νεότερη Φιλοσοφία Α, Β, Γ
 • Γενική Γλωσσολογία 1 και 2
 • Μεθοδολογία της Γλωσσικής Έρευνας
 • Ιστορική Γλωσσολογία

Θεατρικών Σπουδών

Ενδεικτικά Μαθήματα:

 • Εισαγωγή στο Αρχαίο Θέατρο
 • Αρχαία Ελληνική Τραγωδία, Αισχύλος – Σοφοκλής – Ευριπίδης
 • Αριστοφάνης
 • Αριστοτέλους «Περί Ποιητικής»
 • Το θέατρο του 19ου αιώνα:Ρεαλισμός, Νατουραλισμός, Ψυχολογικό Δράμα
 • Το Ευρωπαϊκό Θέατρο του 20ου αιώνα (1900-1960)
 • Το θέατρο του Σαίξπηρ
 • Το Μεταπολεμικό Νεοελληνικό Θέατρο
 • Εισαγωγή στη Θεατρολογία (Νεότερο Θέατρο)
 • Θεωρία του Θεάτρου & του Δράματος στους Νεότερους Χρόνους
 • Σημειωτική της Παράστασης
 • Δραματουργική Ανάλυση Ι:Κείμενα της Κλασικής Δραματουργίας
 • Δραματουργική Ανάλυση ΙΙ:Κείμενα της Νεότερης Δραματουργίας
 • Σκηνοθετικά Ρεύματα του 20ου Αιώνα
 • Μεγάλες Θεωρίες της Υποκριτικής
 • Εισαγωγή στην Ιστορία & Θεωρία του Κινηματογράφου

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ενδεικτικά Μαθήματα:

 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη
 • Νεοελληνική Γλώσσα Ι: Μορφολογία-Κλίση
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 • Εισαγωγή στα Μαθηματικά: Αριθμητική-Άλγεβρα-Γεωμετρία
 • Μεθοδολογία έρευνας στην Ψυχολογία
 • Σχολική Ψυχολογία Ι
 • Κοινωνιολογία του εκπαιδευτικού θεσμού-Εκπαιδευτικές πρακτικές
 • Ψυχογλωσσολογία Ι: Ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων επεξεργασίας της γλώσσας
 • Εισαγωγή στη Φυσική
 • Ψυχολογία ανάγνωσης και γραφής
 • Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ: Σύνταξη και λεξιλόγιο
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική
 • Κοινωνική Ψυχολογία: Το άτομο ως μέλος ομάδας
 • Διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας
 • Μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία: Αξιολόγηση και εκπ/κή παρέμβαση
 • Διδακτική Μαθηματικών: Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία των Μαθηματικών
 • Ειδική Αγωγή
 • Ψυχολογία της γραπτής έκφρασης
 • Ειδικά θέματα στη μελέτη των μαθησιακών δυσκολιών